Ekonomifakta

På den här sidan hittar du belopp och procentsatser för exempelvis arbetsgivaravgifter, moms, räntor och traktamenten.

Ekonomifakta 2018 – Belopp för skatt, räntor och traktamenten

Arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgift 31,42%
Sjukförsäkringsavgift 
4,35%
Arbetsskadeavgift 0,20%
Arbetsmarknadsavgift
2,64%
Allmän löneavgift 10,72%
Ålderspensionavgift 10,21%
Efterlevnadspension 0,70%
Föräldraförsäkring 2,60%
   
Egenavgift 28,97%
Sjukförsäkringsavgift vid 7 karensdagar
4,44%
Arbetsskadeavgift 0,20%
Arbetsmarknadsavgift 0,10%
Allmän löneavgift 10,72%
Ålderspensionsavgift 10,21%
Efterlevandepension 0,70%
Föräldraförsäkring 2,60%
   
Särskild löneskatt (vid inkomst av passiv näringsverksamhet) 24,26%
Ålderspensionsavgift (födda 1938-1952) 10,21%
För anställda födda 1937 eller tidigare betalas särskild löneskatt. 6,15%
   

Basbelopp

Inkomstbasbelopp 62500 kr
Prisbasbelopp 45500 kr
Förhöjt prisbasbelopp 46500 kr

Gåvor till anställda (Belopp inkl. moms)

Julgåva 450 kr
Jubileumsgåva 1.350 kr
Minnesgåva 15.000 kr

Inkassoavgifter

Förseningsavgift
450 kr
Påminnelseavgift 60 kr
Inkassoarvode 180 kr
Amorteringsplan 170 kr
Amorteringsavisering 60 kr/avi
Arvode bet.föreläggande
380 kr
Ans. bet.föreläggande 300 kr
Arvode handräckning 420 kr
Ans. handräckning 300 kr
Kostnad verkställighet 600 kr/år

Inkomst av näringsverksamhet % (inkomstår 2017)

Periodiseringsfond, firma HB 30
Periodiseringsfond, AB Stiftelse 25
Positiv räntefördelning 6,49 (6,27)
Negativ räntefördelning 1,50 (1,50)
Expansionsfondsskatt 22
Bolagsskatt 22
Schablonavdrag egenavgifter 25
Schablonavdrag löneskatt 20

Kostförmåner

Frukost 47 kr
Lunch/Middag 94 kr
Helt fri kost 235 kr

 

Milersättning

Egen bil 18,50 kr/mil
Tjänstebil 9,50 kr/mil (bensin)
  6,50 kr/mil (diesel)

 

Momssatser

Den generella skattesatsen 25% (20% av priset)
den generella skattesatsen
T.ex. livsmedel, hotelltjänster 12% (10,71% av priset)
t ex livsmedel, restaurangtjänster
T.ex. persontransporter, böcker 6% (5,66% av priset)
t ex persontransporter, böcker

 

Representation (momsavdrag)

(Belopp exkl. moms)

Interna/Externa representation: (lunch, middag, supé) 300 kr

Räntor

Dröjsmålsränta (referensränta +8,00%) 7,50
Referensränta (2018-01-16) -0,50
Reporänta (2018-01-15) -0,50
Statslåneräntan (genomsnitt 2018) 0,56

 

Sjukförsäkring 2018

Högsta sjukpenninggrundande inkomst 2018 341200 kr
Högsta föräldrapenning 455000 kr
Högsta pensionsgrundande inkomst
468750 kr/år eller 39063 kr/mån

 

Sjuklön

Dag 1 (karensdag)
0%
Dag 2 - 14 80%
Dag 15 -
Sjukpenning från försäkringskassan. Läs mer på fk.se

 

Brytpunkt för statlig inkomstskatt

(taxerad förvärvsinkomst)

20% statlig skatt 455300 kr
25% statlig skatt 662300 kr

 

Traktamente inom Sverige

Hel dag 230 kr
Halv dag och natt 115 kr
Läs mer om minskning av traktamente och traktamente utomlands på: skatteverket.se